நூல்

திராவிடச் சான்று திராவிடச் சான்று

திராவிடச் சான்று

   ₹300.00

1856இல் கால்டுவெல் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணத்தை எழுதி வெளியிடுவதற்கு நாற்பதாண்டுகளுக்கும் முன்பே ‘திராவிட மொழிக் குடும்பம்’ என்ற கருத்தாக்கத்தை முன்மொழிந்தவர் எல்லிஸ் என்பதை விரிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆர் தாமஸ். டிரவுட்மன் |
வகைமைகள்: ஆய்வு நூல் |
  • பகிர்: