நூல்

ந. பிச்சமூர்த்தியின் கலை மரபும் மனித நேயமும் ந. பிச்சமூர்த்தியின் கலை மரபும் மனித நேயமும்

ந. பிச்சமூர்த்தியின் கலை மரபும் மனித நேயமும்

   ₹160.00

பிச்சமூர்த்திக்கு வயது ஏற ஏற ஞானம் கூடிற்று. கலையார்வம் மிகுந்தது. மரபு சார்ந்த மயக்கங்கள் தெறித்தன. லட்சிய வானிலிருந்து அவர் நிதர்சனப் புழுதிக்கு வந்து சேர்ந்தார். அவருக்குத் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி |
வகைமைகள்: ஆய்வு நூல் |
  • பகிர்: