நூல்

அறியப்படாத தீவின் கதை அறியப்படாத தீவின் கதை

அறியப்படாத தீவின் கதை

   ₹90.00

தன் நிழலின் அருகில் இன்னொரு நிழலைக் கண்டான். அவன் விழித்துக்கொண்டு, தன் கைகள் சுத்தம் செய்யும் பெண்ணை அணைத்திருப்பதையும், அவள் கைகள் தன்னை அணைத்திருப்பதையும் . . … மேலும்

  
 
  • பகிர்: