நூல்

அஸீஸ் பே சம்பவம் அஸீஸ் பே சம்பவம்

அஸீஸ் பே சம்பவம்

   ₹125.00

துருக்கிய நகரமொன்றின் மது விடுதியில் ஓர் இரவு நடக்கும் சம்பவம் அஸீஸ் பேயைக் கவனத்துக்குரியவனாக்குகிறது. அந்தச் சம்பவம் மட்டும் நடந்திராவிட்டால் அவன் வெறும் தான்தோன்றி, மூர்க்கன், சுயநலக் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: