இந்தியா 1944 - 48 இந்தியா 1944 - 48

இந்தியா 1944 - 48

   ₹240.00

தேச விடுதலைக்கு முன்னும் பின்னுமான இரண்டு கட்டங்களின் வாழ்க்கையைச் சொல்லும் நாவல் இது. ‘பம்பாய் 1944’, ‘இந்தியா 1948’ என்று இரு குறுநாவல்களாக வெளிவந்தாலும் ஒரே நாவலின் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: