நூல்

காஃப்காவின் நாய்க்குட்டி காஃப்காவின் நாய்க்குட்டி

காஃப்காவின் நாய்க்குட்டி

   ₹295.00

நாம் ஒவ்வொருவருமே பொன், பொருள், புகழ், தத்துவம், விடை என்று ஏதோ ஒன்றைத் துரத்தியபடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். அவ்வோட்டத்தையே வாழ்வென நம்பவும் செய்கிறோம். அவ்விதமாகவே இந்நாவலின் மையப் பாத்திரங்களும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: