நூல்

மீனும் பண் பாடும் மீனும் பண் பாடும்

மீனும் பண் பாடும்

   ₹390.00

ஐஸ்லாந்து நாட்டின் கடலோரக் கிராமம் ஒன்றில் தற்செயலாகப் பிறக்க நேர்ந்த, தாய் தந்தையரை அறியாத அல்ஃப்க்ரைமுரின் இளமைக்கால மனப்பதிவுகளினூடாக விரிகிறது இந்த நாவல். அவன் வளரும் ப்ரெக்குகாட் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: