நூல்

முன்பின் தெரியாத ஒருவனின் வாழ்க்கை முன்பின் தெரியாத ஒருவனின் வாழ்க்கை

முன்பின் தெரியாத ஒருவனின் வாழ்க்கை

   ₹250.00

ரஷ்யாவில், செய்ண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரில், ஒரு நாள் இரவு வெவ்வேறு பின்புலன்களைக் கொண்ட இருவர் சந்திக்கின்றனர். ஒருவன், ஷுட்டோவ்; பாரிஸுக்குப் புலம்பெயர்ந்த ரஷ்ய நாட்டவன். பல ஆண்டுகள் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: