நூல்

சேவல்களம் சேவல்களம்

சேவல்களம்

   ₹225.00

தமிழர் விளையாட்டுக்களைக் களமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்ட படைப்புகள் மிகவும் குறைவு. அவ்வகையில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு மேற்பட்ட பதிவுகளைக் கொண்ட சேவல்கட்டு விளையாட்டை மையப்படுத்தி நல்ல விவரணைகளுடன் உயிர்ப்பான … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: பாலகுமார் விஜயராமன் |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: