நூல்

சுற்றுவழிப் பாதை சுற்றுவழிப் பாதை

சுற்றுவழிப் பாதை

   ₹795.00

அலைந்து திரிந்து சுற்றுவழிப்பாதையில் முனைந்து பயணித்தாலும், இறுதியில் தடம் அழியும் பெருவெளியில், ஆகப்பெரும் விவேகத்துடனும் மேலதிக விசாரத்துடனும் எல்லையின்மை காட்டும் துலாக்கோலாய் வழிமறிக்கிறார் ஆனந்த்.

ஆனந்த்

கவிஞர், … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆனந்த் |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: