நூல்

இஸ்தான்புல்: நிலவறைக் கைதிகளின் நினைவுக் குறிப்புகள் இஸ்தான்புல்: நிலவறைக் கைதிகளின் நினைவுக் குறிப்புகள்

இஸ்தான்புல்: நிலவறைக் கைதிகளின் நினைவுக் குறிப்புகள்

   ₹300.00

-சித்திரவதை மையத்தின் நிலவறைச் சிறைகளிலிலுள்ள நான்கு கைதிகளின் கதை இது. சித்திரவதைக்கு … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: புர்ஹான் ஸென்மெஸ் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: முடவன் குட்டி முகம்மது அலி |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் |
  • பகிர்: