நூல்

மெல்லக்கனவாய் பழங்கதையாய் மெல்லக்கனவாய் பழங்கதையாய்

மெல்லக்கனவாய் பழங்கதையாய்

   ₹425.00

இந்த நாவல் அனுபவங்களின் அப்பட்டமான உணர்வுகளின் ஆதாரத்தில் எழுதப்பட்டது. ஆனால் கற்பனைதான் என்கிறார் பா. விசாலம் தன் முன்னுரையில். குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து இயக்கத் தோழரையே மணப்பதுவரை போகும் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: