நூல்

ஒளிவிலகல் ஒளிவிலகல்

ஒளிவிலகல்

   ₹280.00

தமிழின் முக்கியமான நவீன கவிஞர்களில் ஒருவரான எம். யுவனின் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு. இந்திய மரபிலிருந்து விரியும் புனைகளன்களை நவீன மனிதனின் தரிசனங்களோடு இணைக்கும் யுவன் சந்திரசேகர் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: யுவன் சந்திரசேகர் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: