நூல்

பனிமுடிமீது ஒரு கண்ணகி பனிமுடிமீது ஒரு கண்ணகி

பனிமுடிமீது ஒரு கண்ணகி

   ₹250.00

எம்.வி. வெங்கட்ராமின் தேர்ந்தெடுத்த பதினொரு சிறுகதைகளும் ‘பெட்கி’, ‘குற்றமும் தண்டனையும்’ என்னும் இரண்டு குறுநாவல்களும் அடங்கிய தொகுதி. மனிதனின் அகத்தூண்டுதலுக்குக் காரணமான உணர்வுகளை அடையாளப்படுத்த விழையும் முயற்சிகளாக … மேலும்

  
 
  • பகிர்: