நூல்

உயிரின் யாத்திரை உயிரின் யாத்திரை

உயிரின் யாத்திரை

   ₹100.00

அதி யதார்த்தமான துயரில் தொடங்கும் இந்நாவல், பின்னர் இந்திய ஆன்மிக மனங்களுக்குள் உறைந்து கிடக்கும் தீவினைப் பயன்கள், முற்பிறவிச் சிந்தனைகள், பிறப்பறுத்தல் போன்றவற்றின் நிகழ்ச்சிப் பிரதியாக மாறுகிறது.
மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: எம்.வி. வெங்கட்ராம் |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: