நூல்

1958 1958

1958

   ₹200.00

1958ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் தமிழர்மீது ஏவப்பட்ட இன வன்முறை குறித்துப் பேசுகிற புதினம் இது. இன வன்முறை நிகழ்ந்த நாட்களிலும் அதன்பின் வந்த நாட்களிலும் மனநிலை ரீதியாக … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: அ. இரவி |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: