நூல்

ஒரு புளியமரத்தின் கதை பொன்விழா  பதிப்பு ஒரு புளியமரத்தின் கதை பொன்விழா  பதிப்பு

ஒரு புளியமரத்தின் கதை பொன்விழா பதிப்பு

   ₹650.00

-சுந்தர ராமசாமி, தமக்கு இடங்கள், காலங்கள், மனிதர்கள், மனித உறவுகள் மீது

அக்கறை உண்டு என்றும் அதன் விளைவே தமது நாவல்கள் என்றும்

குறிப்பிடுகிறார். 'ஒரு புளியமரத்தின் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: