நூல்

ஜெர்மன் தமிழியல் ஜெர்மன் தமிழியல்

ஜெர்மன் தமிழியல்

   ₹200.00

தமிழ்மொழி பன்னெடுங்காலமாகத் தனது பழைய தடத்திலேயே பயணித்து வந்தது. அது நவீனமயமாவதற்கு தமிழக சமூகக் கட்டமைப்பில் இடமில்லாத நிலையில் அதை சாத்தியப்படுத்தியவர்கள் ஐரோப்பியர்கள். ஜெர்மனியிலிருந்து தமிழகம் வந்த … மேலும்

  
 
  • பகிர்: