நூல்

மாமல்லபுரம்: புலிக்குகையும் கிருஷ்ணமண்டபமும் மாமல்லபுரம்: புலிக்குகையும் கிருஷ்ணமண்டபமும்

மாமல்லபுரம்: புலிக்குகையும் கிருஷ்ணமண்டபமும்

   ₹225.00

மாமல்லபுரம் சாளுவன் குப்பத்திலுள்ள புலிக்குகை உலகக் கலைவெளியில் வேறெங்கும் காணவியலாத விந்தையான படைப்பு. எத்தனையோ விளக்கங்களை இதுவரை பெற்றுள்ள இப்புதுமைச் சின்னம், சிவனுக்கும் துர்க்கைக்குமான கூட்டுக் கோயில் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: