நூல்

மணிக்கொடி மரபும் பாரதிதாசனும் மணிக்கொடி மரபும் பாரதிதாசனும்

மணிக்கொடி மரபும் பாரதிதாசனும்

   ₹250.00

தமிழ் நவீனத்துவத்தின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் ‘மணிக் கொடி’க்கும் திராவிட இயக்கக் கவிஞராகக் கொண்டாடப்படும் பாரதி தாசனுக்குமான உறவை ஆராயும் நூல் இது. பாரதிதாசனையும் அவருடைய கவிதைகளையும் மணிக்கொடி … மேலும்

  
 
  • பகிர்: