நூல்

நாவலும் வாசிப்பும் நாவலும் வாசிப்பும்

நாவலும் வாசிப்பும்

   ₹150.00

நாவல் என்ற புதிய கலைவடிவம் தமிழ்ச் சமூகத்தில் நுழைந்து, நிலைபெற்ற கதை இது. அச்சுத் தொழில் நுட்பத்திற்கு முந்திய பாரம்பரியமான வாசிப்பு முறைகளில் நாவல் எத்தகைய உடைவை … மேலும்

  
 
  • பகிர்: