நூல்

பசித்த மானிடம் பசித்த மானிடம்

பசித்த மானிடம்

   ₹325.00

தமிழில் அதிகம் பேசப்பட்ட நாவல்களில் ஒன்றான ‘பசித்த மானிடம்‘ காம்ம், பணம், அதிகாரம் என மனிதனின் பல்வேறு பசிகள் பற்றிப் பேசுகிறது. எவ்வளவு தீனி போட்டாலும் அடங்காத … மேலும்

  
 
  • பகிர்: