நூல்

ஒரு பாடகி ஒரு மாயப்பிறவி ஒரு பாடகி ஒரு மாயப்பிறவி

ஒரு பாடகி ஒரு மாயப்பிறவி

   ₹150.00

இந்த நாவலின் களம் தற்செயல் நிகழ்வுகளின் சூதாட்டம். சூதாட்டத்தில் சாதகமும் பாதகமும் நடக்கலாம். பெரும்பாலான நிகழ்வுகள் தற்செயலாக நடக்கின்றன. முடிச்சுகள் சுலபமாக அவிழ்கின்றன. கதாபாத்திரங்கள் பழமைவாதம் அற்றவர்களாக … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுரேஷ்குமார இந்திரஜித் |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: