நூல்

ஆகாயத் தாமரை ஆகாயத் தாமரை

ஆகாயத் தாமரை

   ₹200.00

ரகுநாதன் என்னும் இளைஞனின் வாழ்வில் ஓரிரு நாட்களில் நடக்கும் சில நிகழ்வுகள் ‘ஆகாயத் தாமரை‘யாக விரிகின்றன. இயல்பான சில நிகழ்வுகளும் வியப்புக்குரிய தற்செயல் நிகழ்வுகள் பலவும் இணைந்து … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: அசோகமித்திரன் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் | நாவல் |
  • பகிர்: