நூல்

பள்ளியில் ஒரு நாய்க்குட்டி பள்ளியில் ஒரு நாய்க்குட்டி

பள்ளியில் ஒரு நாய்க்குட்டி

   ₹200.00

சுந்தர ராமசாமி, தனது நாட்குறிப்பேட்டில் தன் கைப்பட எழுதி வைத்திருந்த, முழுமைபெற்ற, பெறாத சிறுகதைகள் மற்றும் நெடுங்கதைகளின் கரட்டு வடிவங்களின் தொகுப்பு இந்நூல். 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: