நூல்

கிறித்தவமும் சாதியும் கிறித்தவமும் சாதியும்

கிறித்தவமும் சாதியும்

   ₹290.00

கத்தோலிக்க ஆலயத்தில் நிலவிய சமத்துவம், தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினரை ஈர்க்கும் கவர்ச்சியான சக்தியாக விளங்கியது. அதே நேரத்தில் உயர் சாதியினர் அல்லது அவர்களை அடுத்திருந்த ஆதிக்க சக்தியாக விளங்கிய … மேலும்

  
 
  • பகிர்: