நூல்

நகரப் பாடகன் நகரப் பாடகன்

நகரப் பாடகன்

   ₹225.00

புதிய தலைமுறைச் சிறுகதையாளர்களில் கவனம் கொள்ளப்பட வேண்டியவர்களும் பேசப்பட வேண்டியவர்களுமானவர்களில் ஒருவர் குமாரநந்தன். அவர் கதைகள் ஆரவாரமற்றவை; ஆனால் அடியோட்டங்கள் நிரம்பியவை. எதார்த்தமான நிகழ்வைச் சித்திக்கும்போதே அதற்குள்ளிருக்கும் … மேலும்

This product is currently out of stock
  
 
நூலாசிரியர்: குமாரநந்தன் |
வகைமைகள்: சிறுகதைகள் |
  • பகிர்: