நூல்

பனைமரமே! பனைமரமே! பனைமரமே! பனைமரமே!

பனைமரமே! பனைமரமே!

   ₹490.00

தமிழகத்தில் பரவலாகக் காணப்படும் மரம் பனை. இம்மரத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவான வாய்மொழி வழக்காறுகளையும் எழுத்துப்பதிவுகளையும் இந்நூல் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. கிறித்துவுக்கு முந்தைய காலத்திய தமிழ் பிராமிக் … மேலும்

  
 
  • பகிர்: