நூல்

சிவப்புத் தகரக் கூரை சிவப்புத் தகரக் கூரை

சிவப்புத் தகரக் கூரை

   ₹340.00

பதின் வயதின் தொடக்கத்திலுள்ள ஒரு சிறுமியின் உலகம் இந்த நாவல். ஒரு சிறுமிக்கும் இளம்பெண்ணுக்குமான இடைவெளி என்பது கால அளவில் மிகச் சொற்பமானதாயிருக்கலாம். ஆனால் மனதளவில் கடக்க … மேலும்

  
 
  • பகிர்: