நூல்

தமிழ்க் கிறித்தவம் தமிழ்க் கிறித்தவம்

தமிழ்க் கிறித்தவம்

   ₹175.00

தமிழ்நாட்டின் இலக்கிய மரபு, நாட்டார் இலக்கியம், நாட்டார் நிகழ்த்துக்கலை, நாட்டார் சமூகப் பழக்கவழக்கங்கள், இம்மண்சார்ந்த ஆவணங்கள் ஆகியனவற்றின் துணையுடன் தமிழ்க் கிறித்தவம் நிலைபெற்றுள்ளது என்பதை இந்நூல் அடையாளப்படுத்துகிறது. … மேலும்

  
 
  • பகிர்: