நூல்

யாத்திரை யாத்திரை

யாத்திரை

   ₹190.00

கடலோர மக்கள் வாழ்விலிருந்து பெற்ற பூர்வீக அறிவை அழித்து அதன் மேல் இறுகியதும் சுரண்டல் குணம் கொண்டதுமான பண்பாட்டைக் கட்ட மத நிறுவனங்கள் முயல்கின்றன. இந்தப் பண்பாட்டுப் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: ஆர்.என். ஜோ டி குருஸ் |
வகைமைகள்: நாவல் |
  • பகிர்: