நூல்

தொல்தமிழர் திருமணமுறைகள் தொல்தமிழர் திருமணமுறைகள்

தொல்தமிழர் திருமணமுறைகள்

   ₹475.00

இந்நூல் சமூக அறிவியலின் பயனாய் விளைந்துள்ளது.சங்ககாலத் திருமணமுறைகள் அனைத்தும் நிறுவனத்தன்மை பெற்றவை. இலக்கியத்தின் பாடுபொருளாக அமைந்த இக்கூறுகளைச் சமூக மானிடவியலாக இந்நூலாசிரியர் ஆராய்கிறார். வீரயுகப் பாடல்களைக் க. … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: சிலம்பு நா. செல்வராசு |
வகைமைகள்: ஆய்வு நூல் |
  • பகிர்: