நூல்

இலக்கியமும் இலக்கியவாதிகளும் இலக்கியமும் இலக்கியவாதிகளும்

இலக்கியமும் இலக்கியவாதிகளும்

   ₹90.00

முன்னோடிகள், முன் தலைமுறையினர், சமகாலத்தவர் ஆகிய வெவ்வேறு காலத்தைச் சேர்ந்த இலக்கிய ஆளுமைகளைப் பற்றி வண்ணநிலவன் எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்த நூல்.
‘பொதுவாகவே எந்த … மேலும்

  
 
  • பகிர்: