நூல்

மொழியும் இலக்கியமும் மொழியும் இலக்கியமும்

மொழியும் இலக்கியமும்

   ₹325.00

மொழி, இலக்கியம் தொடர்பாக நவீன மொழியியல் நோக்கில் எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். ஒருபுறம் மொழிப் பழமைவாதமும் மறுபுறம் மொழிமையவாத அதி நவீன சிந்தனைகளும் மேலோங்கியுள்ள தமிழ்ச் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: எம்.ஏ. நுஃமான் |
வகைமைகள்: ஆய்வு நூல் |
  • பகிர்: