நூல்

தேவதாசியும் மகானும் (பெங்களுரு நாகரத்தினம்மா - வாழ்வும் காலமும்) தேவதாசியும் மகானும் (பெங்களுரு நாகரத்தினம்மா - வாழ்வும் காலமும்)

தேவதாசியும் மகானும் (பெங்களுரு நாகரத்தினம்மா - வாழ்வும் காலமும்)

   ₹275.00

-‘நாகரத்தினம்மா நமக்கு விட்டுச் சென்றிருப்பதுதான் என்ன? வாழ்க்கைத் தரத்தில் கீழ்மட்டத்திலிருந்து தன்னுடைய அயராத உழைப்பு மற்றும் திறமையினாலேயே சிகரங்களை அடைந்தவர் அவர். கணக்கில்லாத பேரும் புகழும் பணமும் … மேலும்

  
 
நூலாசிரியர்: வெங்கடகிருஷ்ணன் ஸ்ரீராம் |
மொழிபெயர்ப்பாளர்: பத்மா நாராயணன் |
வகைமைகள்: புதிய வெளியீடுகள் |
  • பகிர்: